Rekommandert - bevis på at varen er sendt

Rekommandert brev/pakke - Bevis på at varen er sendt

For å ha bevis på at brevet/pakken er sendt til mottaker, skal du velge rekommandert. Så lenge en vare er under 2 kg kan det defineres som et brev. Du leverer brevet på et postkontor, og får deretter et bevis på at det er innlevert. Mottaker får en hentemelding og må signere og vise legitimasjon for å få utlevert det rekommanderte brevet. Ved rekommandert brev/pakke kan du spore sendingen i Norge. For prisliste og mer informasjon kan du lese her. Du kan få brevet/pakken din rekommandert på posthuset i forbindelse med at du poster og betaler for varen din.

Hvorfor skal jeg velge rekommandert ?

Det følger av den danske kjøpslov at kjøper bærer risikoen for varens avsendelse etter selgerens overlevering av varen til posthus eller lignende. Selgeren skal kunne bevise at denne overlevering har funnet sted. Det skyldes at en mottaker aldri vil kunne bevise at han/henne IKKE har mottatt en vare. Selgeren kan derimot bevise at varen er sendt såfremt den har sendt varen rekommandert. Rekommanderingen yter beskyttelse av selger, men det er ikke en betingelse at kjøper har opprettet det. Hvis man velger å ikke sende varen rekommandert er det på selgers eget ansvar, og hvis varen forsvinner så er man erstatningspliktig og dette kan ikke fravikes. Skal du derimot sende en billigere vare, kan man godt velge å sende det urekommandert, men at det er på eget ansvar.

Kravet om rekommandert fremgår under Betingelser for privat brukerkonto.
Det betyr i praksis at avsender av varen vil være erstatningspliktig såfremt varen forsvinner under forsendelsen og varen ikke er sendt rekommandert.

I forhold til handler med bedriftsbrukere så anses levering først som fullført når varen er i kundens besittelse. Dessverre betraktes ikke en kvittering på forsendelsen som tilstrekkelig dokumentasjon, da denne typer forsendelse ikke kan dokumentere mottakelsen.§ 73 stk.1. Det anbefales derfor å alltid sende med et trackingnummer hvis en skal handle med en bedriftsbruker.

Husk å ta vare på kvitteringen etter du har sendt varen rekommandert. Får du ikke varen innen 15 dager innenlands kan du reklamere, og utenlandt gjelder en måned.

Generelt om sending av varer:

Hvis du er i tvil og vil har mer informasjon og hjelp til hvilken måte som vil være best å sende varen på, kan du få en oversikt og lese mer her. For generell prisliste til brev og småpakker under 2 kg til Norge eller Europa, klikk her.

Varer Innenlands

Hvis du skal sende varen din innenfor Norge, kan Norgespakken være en god løsning. Denne løsningen lønner seg spesielt hvis du skal sende litt tyngre artikler. Du kan da spore pakken, får en erstatning inntil 10 000 kr ved skade eller tap, les mer eller se videoen om det  her. Hvis du for eksempel kun skal sende en liten topp ol. lønner det seg å sende det som et brev, ettersom det vil veie under 2 kg. Dette vil da ikke veie mer enn at det vil koste rundt 40-50 kr ca.

Varer Utenlands

Hvis du skal sende varen din til utlandet, kan CarryOn cash-pakke være en god løsning. Denne løsningen lønner seg spesielt hvis du skal send litt tryngre artikler som veier fra 1 kg. og oppover. Ved å kjøpe CarryOn cash-pakke kan du spore pakken i Europa, ekskl. Færøyene og Grønnland. Les mer eller se videoen om det i tillegg til prislisten ved å  klikk her.

Dobbeltsjekk gjerne med det spesifikk land i forhold til landets spesifikk regler. Landinfo for f.eks Danmark kan du lese her. Hvis du vil sjekk andre land, trykk her.