Opprett en GRATIS TRENDSALES brukerkonto her
- og få 14 dagers gratis VIP-medlemskap!

Betingelser for privat brukerkonto


Den første del av dette dokument er en forkortet versjon av de generelle vilkår og betingelser for bruk av Trendsales, hvis du er privatbruker. Den fulle versjon finner du under i dokumentet, og det er den du aksepterer når du oppretter din brukerkonto.

Har du spørsmål eller bemerkninger, er du alltid velkommen til å kontakte oss via Support.

Noen av de punkter fra brukerbetingelsene som er viktige å få med seg, er følgende:

 • Du skal ha fylt 15 år for å kunne bruke Trendsales.
 • Når du oppretter en brukerkonto på Trendsales skal du registrere deg med dine korrekte opplysninger (navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse, fødselsdato etc.)
 • Din brukerkonto på Trendsales er strengt personlig og kan ikke lånes ut eller deles med andre.
 • Du kan kun opprette én brukerkonto på Trendsales.
 • Handler mellom privatbrukere på Trendsales er som utgangspunkt et sivilkjøp (dette er det motsatte av forbrukerkjøp, som er når en privatperson kjøper en vare eller tjenesteytelse av en så kaldt bedriftsselger). Dette betyr blant annet, at kjøperen i et sivilkjøp som regel ikke har 14 dagers returrett.
 • Kjøper du som privatbruker en vare eller en tjenesteytelse av en bedriftsbruker, har du krav på 14 dagers angrerett.
 • Være alltid oppmerksom på at du som privatbruker kan bli ansett som at du handler for din bedrift. I dette tilfellet vil du bli betraktet som bedriftsselger i kjøpslovens forstand, jf. § 4a, stk. 1. Hvis du blir - uansett om du har status som privatbruker - betraktet som bedriftssselger, gjelder dansk rettslovs alminnelige regler, inkludert reglene i forbrukeravtaleloven om kjøpernes 14 dagers angrerett.
 • Trendsales kan til enhver tid sperre eller slette en brukers konto som virker som den bryter med reglene i brukerbetingelsene.
 • De varer som er tilgjengelige gjennom private handler settes til salg av brukerne på Trendsales via annonser. Trendsales er derfor ikke del i den private handlen. Trendsales stiller kun med de tekniske hjelpemidler til rådighet på plattformen, så man kan gjennomførelse handler, men Trendsales har ikke noe ansvar utover dette i forbindelse med de private handlene.
 • De bud som blir gitt på annonser er juridisk bindende, og du er dermed forpliktet til å kjøpe og betale for en vare, hvis selger har akseptert budet ditt.
 • Du skal alltid sikre deg at de varer du setter til salg via annonser på Trendsales ikke går imot lovgivningen eller Trendsales sine øvrige regler. Som kjøper har du heller ikke lov til å prøve å kjøpe ulovlige varer eller oppfordre andre til å selge ulovlige varer. Du er forpliktet til å kun selge varer som du har rett til å disponere og videreføre. I saker som gjelder manglende forsendelse av varer, skal du som privat selger være i besittelse av dokumentasjon for at varen er sendt. Sendes varen uforsikret kan gyldig dokumentasjon være en rekommandert brev/pakke. En vanlig kvittering fra posten vil ikke kunne betraktes som gyldig dokumentasjon for at varen er sendt.
 • Det er deg selv som bruker av Trendsales som har ansvar å melde din skattepliktige innkomst til Skatteetaten, så Trendsales kan derfor ikke gjøres ansvarlig for dette. Overstiger du din årlige omsetning på 50.000 kr,- skal dette meldes til Skatteetaten. Les mere her: http://skatteetaten.no
 • De generelle vilkår og betingelser er utformet i henhold til dansk lov. Trendsales brukere er derfor underlagt dansk rettslovs vanlige regler.

1. Nærværende aftale

1.1 Formål
Nærværende avtale er et juridisk dokument som beskriver dine og Trendsales ApS ("Trendsales", "vi" eller "oss") rettigheter og forpliktelser i forbindelse med de tjenester, som Trendsales utbyr via www.trendsales.no. Nærværende avtale regulerer visse aspekter av handler inngått mellom deg og andre brukere på Trendsales (private handler).

1.2. Nærværende avtales virkning
Når du melder deg til Trendsales sine tjenester, erklærer du deg innforstått med betingelsene i nærværende avtale, og du bekrefter dessuten, at du er innforstått med avtalevilkårene, hver gang du benytter Trendsales sine tjenester. Din markering i feltet "Jeg har lest og aksepterer betingelsene" anses altså for å utgjøre en juridisk bindende avtale mellom deg og Trendsales.

1.3. Endringer i nærværende avtale
Trendsales forbeholder seg retten til, til enhver tid å foreta endringer i nærværende avtale, samt å sette nye versjoner av Trendsales i kraft. Trendsales forbeholder seg også retten til å endre i nærværende avtale som følge av endringer i den lovgivning som er gjeldende for de avtaler som det inngås fra nærværende profil.

Meddelelse om endring vil du motta via den e-mailadresse du oppretter en profil med hos Trendsales.

Du kan velge å oppsi medlemskapet ditt hos Trendsales, såfremt du ikke ønsker å være bundet av de nye betingelser. Ønsker du ikke å være bundet, har du en 14-dages frist til å oppsi ditt medlemskap løpende fra den dag meddelelsen om endring kommer frem til deg. Fra den dag, hvor den nye version trer i kraft kan du opphøre med å anvende Trendsales sine tjenester.

Etter utløpet av de nevnte 14 dager, vil endringerne bli gjort tilgjengelige på www.trendsales.no, og hermed trer i kraft. Ikrafttredelse skjer og er gjeldende for alle handler og aktiviteter på Trendsales eller via Trendsales sine tjenester, samt for dit forhold til Trendsales.

1.4 Avtalens varighet
Nærværende avtale er gjeldende fremtil denne avløses av en ny version.

2. Registrering

2.1 Registering av brukeropplysninger:

Når du registrerer dine brukeropplysninger
 som bruker på Trendsales, forplikter du deg til å opprette din brukerkonto med ditt riktige navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse, fødselsdato i tillegg til alle ytterligere opplysninger, som du blir bedt om. Husk at din e-mailadresse benyttes til all kommunikasjon mellom deg og Trendsales. Du står derfor ansvarlig for at alt av opplysninger som oppgis er ekte.

Din brukerkonto hos Trendsales er strengt personlig og kan ikke lånes ut til andre. Ditt passord er også personlig og kan ikke gis videre. Passordet er derfor også kryptert hos oss, slik at det kun er deg som til enhver til har kjennskap til det. I samme omfang er det ikke tillatt for deg å låne eller på noen annen måte få tilgang til andres brukerkonto.

Det er heller ikke tillatt at opprette mer enn én brukerkonto per person, uten at annet er avtale med Trendsales.

 

2.2 Validering av brukeropplysninger:

Det er frivillig å validere sine brukeropplysninger hos Folkeregistret, men når dette er gjort, vil et 'valideringsstempel' bli vist på din offentlige brukerprofil, som øker din troverdighet i forbindelse med private handler og er med til å forebygge bedrageri på Trendsales. Ved å gjennomføre en validering hos Folkeregistret, godkjenner du at Trendsales kan lage et oppslag hos Folkeregistret med henblikk på å verifisere dine opplysninger (les mer i punkt 3.3). Når valideringen er gjennomført, fastslåses dine opplysninger, og disse opplysningene kan kun endres ved en ny validering hos Folkeregisteret.

Når din validering hos Folkeregistret er gjennomført, har du kun lov til å benytte ditt eget Person-nr til dine formål.

Trendsales kan til enhver tid kreve at du sender inn kopier av dine legitimasjonspapirer, så det kan gjøres manuell validering, hvis vi anse at det er nødvendig. Dette kan blant annet være fordi vi har mistanke om ulovlig aktivitet, eller aktivitet som bryter med Trendsales sine øvrige regler eller andre avtale med Trendsales. Vi forbeholder oss også retten til å kreve manuell validering av utenlandske brukerkontoer. Denne betingelse er med til at forbedre sikkerheten i handler på Trendsales.

 

2.3 Registrering av brukertyper

Når du velger registrering av brukertyper
 på Trendsales kan du velge å registrere deg som enten privatbruker eller bedriftsbruker.

En bedriftsbrukere er når det blir gjort varesalg, som automatisk blir underlagt de relevante bestemmelser i kjøpsloven og forbrukeravtaleloven, inkludert plikten til å gi kjøpere 14 dagers angrerett, da bedriftsbrugere handler som et ledd i deres bedrift, jf. kjøpslovens § 4a, stk. 1.

Derimot er privatbrukere som utelukkende selger brukte varer i utgangspunkt ikke underlagt det samme regelsett, da privatbrukere oftest handler privat.

Være alltid oppmerksom på at du som privatbruker kan bli ansett som at du handler for din bedrift. I dette tilfellet vil du bli betraktet som bedriftsselger i kjøpslovens forstand, jf. § 4a, stk. 1. Hvis du blir - uansett om du har status som privatbruker - betraktet som bedriftssselger, gjelder den danske rettslovs alminnelige regler, inkludert reglene i forbrukeravtaleloven om kjøpernes 14 dagers angrerett.

Trendsales forbeholder seg retten til å endre din status fra privatbruker til bedriftsbruker. Du kan alltid selv kontakte Trendsales Support, hvis du ønsker å bli gjort om til bedriftsbruker.

2.4 Når betraktes man som bedeiftsselger?

I en vurdering av om en bruker som er registrerte som privatbruker, skal istedenfor betraktes som bedriftsselger i kjøpslovens forstand, legges der bl.a. vekt på følgende områder:

1) Brukeren er Org.nr- registrert, men har ikke opplyst dette på Trendsales

2) Brukeren har en hjemmeside hvor det selges de samme ting som på Trendsales

3) Brukeren bestiller mange nye varer hjem med intrusjonen å videreselge det.

4) Brukeren har gjort veldig mange handler på Trendsales med samme type eller lignende varer.

 

2.5 Krav om VIP-medlemskap

Videreselger du varer på Trendsales fra eget design/butikk/lager/produksjon/serviceytelser eller liknende, er det påkrevd at du oppgraderer din brukerstatus til VIP. Ditt VIP-medlemskap skal være gyldig så lenge du selger de pågjeldende varer.

 

2.6 Oppdatering av personopplysninger

Når du er bruker på Trendsales er du ansvarlig for at de opplysninger som er på din brukerprofil alltid til er 100% korrekte og gyldige. Du kan oppdatere dine opplysninger via menyen Min konto / Brukerprofil.

 

2.7 Kontrakthabilitet

For å kunne tilmelde deg Trendsales og benytte Trendsales sin tjenester, skal du under alle omstendigheter være i stand til å inngå en bindene kontrakt om de varer og tjenester som du eventuelt vil by på eller selge. Er du over 15 år gammel, har du rett til å disponere over egne midler, og du kan derfor bruke Trendsales på lik linje med andre brukere.

 

2.8 Stengning av brukerkontoen

Du kan til enhver tid sende en forespørsel om å få din brukerkonto stengt ved å kontakte Trendsales Support. Hvis du har gjennomført én eller flere TrendsalesHandler, innen for 30 dager innen du sender din forespørsel om å få din brukerkonto stengt, forbeholder Trendsales seg retten til å utsette stengetiden, inntil de 30 dagene har gått ut.

En forespørsel om å få din brukerkonto stengt kan under alle omstendigheter først imøtekommes når alle ventende supportsaker på din brukerkonto er ferdig og avsluttet.

Ønsker du å stenge din TrendsalesKonto, forventes det av deg som bruker, at du å ta ut det eventuelle beløp som står inne på din TrendsalesKonto, samt å stenge alle dine aktive annonser.

Hvis du vet eller har mistanke om at noen andre har tilgang til din brukerkonto, uansett på hvilken måte vedkommende har skaffet seg tilgangen, har du plikt til å fortelle dette til Trendsales Support. Trendsales forbeholder seg i disse tilfeller retten til å sperre den gjeldende brukerkontoen.

Trendsales forbeholder seg retten til enhver tid å stenge din brukerkonto, hvis du har handlet i strid andre gjeldene avtaler med Trendsales, Trendsales sine øvrige regler eller gjeldende dansk lov. Hvis vi velger å stenge din brukekonto på et av disse grunnlag, er det ikke mulig å få refundert rabattkort og klipp benyttet på aktive annonser eller et nylig kjøpt VIP-medlemskap.

3. Persondata

3.1 Dataansvarlig
Dataansvarlig er Trendsales ApS, Langebrogade 6E, 1411 København K, CVR-nr: 2798 4169.

3.2 Servere
Samtlige servere som benyttes til å lagre dine personlige opplysninger, oppbevares i sikre lokaler.

3.3 Personlige opplysninger
Når du tilmelder deg som bruker på Trendsales, blir de opplysningene du avgir ved opprettelsen og ved senere ajourføring, registrert av oss.

Du kan selv velge om du ønsker at ditt fulle navn som du registrerte hos Trendsales, skal fremgå av din offentlige brukerprofil.

For å unngå bedrageri registrerer vi brukernes IP-adresser. IP-adressen kan også anvendes i forbindelse med eventuell politianmeldelse.

Velger du å validere dine opplysninger hos Folkeregistret, jf. punkt 2.2, hvorved du blir bedt om å oppgi ditt Personnummer, registreres Personnummer ikke i Trendsales sin database. Du gir hermed bare samtykke til, at Trendsales kan lage et oppslag hos Folkeregistret med henblikk på å verifisere dine opplysninger.

I forbindelse med pengetransaksjoner via TrendsalesKontoen, jf. nærmere om TrendsalesKontoen under punkt 8, benyttes og registreres særlige opplysninger. Ved innsetninger med betalingskort på TrendsalesKontoen skal du opplyse kortholderens navn, korttype og kortnummer. I denne forbindelse registreres kortholders navn samt korttypen i våre databaser. Bemerk, at vi ikke lagrer kortnummer. Ved innsetninger via nettbank skal du opplyse navn på bankkontoinnehaver, og dette registreres i våre databaser. Ved hevninger fra TrendsalesKontoen til din bankkonto skal du opplyse kontoinnehavers navn. Dette skal være identisk med det navn, hvor din brukerkonto er opprettet, idet det utelukkende er tillatt å heve til egen bankkonto. Derutover skal du oplpyse navnet på banken samt kontonummer. Både kontoinnehavers navn, bankens navn og kontonummer registreres hos oss.

3.4 Behandling av personlige opplysninger
Trendsales anvender dine personlige opplysninger når du logger på din brukerkonto hos Trendsales. Trendsales behandler dine personlige opplysninger når du innsetter til eller tar ut penger fra din TrendsalesKonto og når du kjøper ytelser hos Trendsales, herunder når du handler med andre brukere via TrendsalesKontoen, jf.under punkt 3.5.

Trendsales benytter visse opplysninger til bruk for statistiske beregninger. Det er i denne forbindelse ikke mulig å henføre opplysningerne til identifiserbare personer.

Trendsales oppbevarer dine personlige opplysninger, så lenge det er nødvendig for, at Trendsales kan overholde sine forpliktelser over for deg samt sine forpliktelser i henhold til den enhver tid gjeldende lovgivning. Ved forespørsel om sletting av brukerkonto fra brukeren til Trendsales vil brukerens personlige opplysninger etter 3 måneder bli arkivert i henhold til arkivlovens bestemmelser. Hvis brukeren, som forespurte om å få brukerkontoen sin slettet, har uløste supportsaker, vil fristen for overførsel til arkivering først begynne å løpe, ved avslutningen av sist åpne supportsak.

3.5 Videregivelse av Persondata
Trendsales videregir på intet tidspunkt dine opplysninger til tredjeparter, medmindre du har gitt ditt personlige og samtykke hertil. Trendsales kan videregi opplysninger, såfremt dette er oss pålagt i henhold til lovgivning eller som svar på gyldig forespørsel fra en rettshåndhevende eller offentlig myndighet, herunder såfremt det foreligger gyldig rettskjennelse.

Når du handler via TSpay, gir du automatisk samtykke til at det utveksles navn, adresse, postnummer, by og telefonnummer mellom kjøperen og selgeren.

3.6 Medlemsdiskresjon
Du erklærer deg innforstått med ikke å gjøre bruk av opplysninger vedrørende andre brukere, hvortil det er adgang fra Trendsales tjenester, eller som du får opplyst fra Trendsales eller en annen bruker, ut over til å inngå og avslutte handler.

3.7 Cookies
For å optimere Trendsales, benytter vi cookies. Cookies er informasjonskapsler, som lagres på din datamaskin og sendes til Trendsales, hver gang du besøker siden. Her lagres noen av dine tidligere valg på siden, slik at din opplevelse av Trendsales blir mer personlig. Du kan alltid selv slette dine cookies via innstillingene i din internettbrowser, men isåfall vil dine innstillinger forsvinne.

4. Annonser

4.1 Lovlighet

Du skal alltid være oppmerksom på at alt innholdet i en annonse fra selve varen, varebeskrivelsen og hver aktivitet eller kommunikasjon som foregår i forbindelse med private handler, skal være i samsvar med både lovgivning og Trendsales sin øvrige regler. Se mere nedenfor under punkt 13.3.

4.2 Bilder

Når du tilføyer bilder til dine annonser på Trendsales, står du ansvarlig for at disse bildene er dine egne og at de ikke krenker andres rettigheter.
Du aksepterer også at Trendsales har rett til å bruke bildene i annen kommersiell sammenheng, som f.eks. til bruk i Trendsales sine nyhetsbrev. Trendsales bruker ikke bilder som blir bruke til din brukerprofil, hvis ikke dette er avtalt.

4.3 Links og henvisninger til andre hjemmesider

Det er ikke tillatt å linke eller henvise til egne eller andres hjemmesider i annonser opprettet på Trendsales, med mindre det er snakk om en reklameannonse, hvor det er kjøpt aktiv topplassering, eller du har kjøpt tillatelse til å linke (infolink). Det er heller ikke tillatt å linke eller henvise i brukerbeskrivelsen på din brukerprofil. Ønsker du en avtale om bannerreklame på Trendsales, skal du kontakte info@conceptcph.dk.

4.4 Stenging av annonser

Trendsales undersøker ikke på forhånd alle varer eller tjenester, som blir opprettet via annonser, men Trendsales forbeholder seg retten til å stenge en annonse eller flytte denne til en annen kategori enn hvor den ble opprettet. Hvis en annonse stenges er det fordi annonsen har blitt vurdert til å bryte med gjeldende lovgivning eller Trendsales sine øvrige regler, og det refunderes ikke kjøpt VIP-medlemskap og/eller brukte klipp til fremhevning av annonsen.

 

4.5 Oppbevaring av annonser

Trendsales oppbevarer både åpne og stengte annonser i sin databaser, hvis det skulle oppstå en situasjon hvor Trendsales trenger oppfølging i henhold til lovgivning, eller som bevis på en gyldig forespørsel, hvis en rettshåndhevende eller de offentlig myndighetene ber om dette (se nærmere herom under punkt 3.5). Trendsales er ikke ansvarlig hvis annonser dukker opp ved søkning på søkemaskiner på internettet.

 

4.6 Advarsel om svindel

Du kan via Trendsales Support opplyse om private handler til oss, som du synes ser ut som til å krenke rettmessige immaterielle rettigheter, gjeldende lovgivning eller Trendsales sine øvrige regler.

5. Reklame ol.

5.1 Nyhetsbrev

Hvis du har accepteret at modtage ugentligt markedsføringsmateriale fra Trendsales, modtager du e-mails, notifikationer og push-beskeder med;

(a) almindelige nyheder og opdateringer fra Trendsales, herunder informationer og tilbud vedrørende Trendsales platformen, samt tilsvarende produkter og tjenesteydelser udbudt af Trendsales,

(b) informationer og tilbud om nye eller forbedrede funktioner, muligheder for annoncering, konkurrencer eller kampagner angående annoncering og/eller annoncer hos Trendsales,

(c) informationer og invitationer til events afholdt af Trendsales.

Vi gør opmærksom på, at du til hver en tid kan trække dit samtykke tilbage ved hver henvendelse, og at du kan indstille notifikationer og push-beskeder via din telefon eller tablet.

Vi vil ikke uden dit udtrykkelige samtykke videregive dine personlige oplysninger til tredjeparter til disses markedsføringsformål.

6. Ansvar og allminnelige betingelser

6.1 Immaterielle rettigheter

Du anerkjenner at alle opphavsrettigheter, varemerker og andre immaterielle rettigheter til og vedrørende Trendsales sine tjenester eies av Trendsales ApS. Du kan ikke bruke disse immaterielle rettighetene eller Trendsales sine tjenester, bortsett fra hvis det er nødvendig for å utføre handler på en måte som har blitt avtalt med Trendsales.

 

6.2 Advarsler og karantene

Trendsales Support kan gi advarsler og - ved flere overtredelser - karantene, hvis en handel bryter med det som er avtalt eller Trendsales sine øvrig regler.

 

6.3 Misbruk av Trendsales sine tjenester

Trendsales kan til enhver tid sperre eller slette en brukerkonto hvis det virker som den bryter med reglene i brukerbetingelsene. Situasjoner som dette kan hvis det er blitt gitt falske registreringsopplysninger, annen misbruk av Trendsales sine tjenester, eller hvis Trendsales vurderer brukeren som ikke velkommen på siden mer. I tillegg vil alle noteringer og handler forbundet med slike kontoer bli sperret eller slette. Personer som får sin konto sperret eller slettet kan ikke benytte Trendsales sine tjenester igjen før det er godkjent av Trendsales.

Hvis Trendsales velger å stenger en brukerkonto på grunn av disse grunnlag, vil dette skje uten av du får refundert kjøpt VIP-medlemskap og/eller de klipp som er kjøpt til å fremheve annonser.

 

6.4 Manglende adgang til Trendsales.no

Trendsales kan ikke garantere at det til enhver tid er mulig å oppnå adgang til Trendsales.no, da siden innimellom kan være utilgjengelig. Her kan det være snakk om både planlagt midlertidig stengning eller et teknisk nedbrudd, og Trendsales kan i den forbindelse ikke gjøres ansvarlig for den manglende adgang, brukerne måtte oppleve.

 

6.5 Følgeskader

Trendsales er ikke erstatningsansvarlig for deg eller tredjemann for indirekte skader eller følgeskader, ved tab av data, avanse, inntekter eller forretninger, uansett hva årsaken er (enten om det er følge av uaktsomhet eller misligholdelse av en avtale eller noe annet), også selv om tapet eller skade kunne forutses av Trendsales, eller Trendsales hadde blitt gjort oppmerksom på at muligheten kunne oppstå.

 

6.6 Toll, moms og andre avgifter

Kjøper du en vare i et land utenfor Norge, f.eks. EU, skal du være oppmerksom på, at du som kjøper kan bli oppkrevet toll, moms og andre utgifter. Du kan lese mer her på posten.no.

 

6.7 Force majeure

Trendsales er ikke ansvarlig for manglende overholdelse av våre forpliktelser i forhold til avtaler som skyldes faktorer, som Trendsales ikke bestemmer over, og som Trendsales ikke med rimelighet burde ha forutsett.

7. Handler

7.1 Typer av handler
Nærværende avtale omfatter følgende type handler:

1) Handler mellom deg og Trendsales: I disse handler er du forbruker, og Trendsales er virksomhet, og det er snakk om et forbrukerkjøp. De handler du som forbruker kan inngå med Trendsales, omfatter bl.a. kjøp av VIP-medlemskap, betaling av administrasjonsgebyr ved benyttelse av TSpay, kjøp via SMS og kjøp av rabattkort.

2) Private handler: Dette er handler mellom deg og andre brukere (private eller virksomheter) på Trendsales, hvor du kan selge og kjøpe varer til og av andre brukere ved avtale om handel. I disse handler er Trendsales ikke avtalepart, og Trendsales fungerer dermed utelukkende som online markedsplass. Alle private handler er omfattet av kjøpeloven, og du skal være oppmerksom på at rettsstillingen kan variere, avhengig av om det er snakk om forbrukerkjøp eller privatkjøp.

7.2 Forskjell på handlene
Du og enhver annen bruker anerkjenner ved nærværende avtale, at Trendsales ikke påtar seg ansvaret for selgerens og kjøperens adferd i de private handler. Trendsales påtar seg heller ikke ansvar for de varer som selgeren utbyr til salg eller levering, uansett om selgeren er privat eller en virksomhet. Trendsales inntrer heller ikke i brukerens forpliktelser, såfremt brukeren ikke oppfyller disse.

Da Trendsales ApS er en dansk virksomhet, gjelder dansk retts alminnelige regler, herunder især avtaleloven, kjøpsloven og forbrukeravtaleloven, i de handler du inngår med Trendsales.

7.3 Endringer i handler
Trendsales forbeholder seg retten til å lukke, forlenge eller annullere en handel, hvis Trendsales finner det juridisk påkrevd eller teknisk velbegrunnet. Herunder også hvis det foreligger tekniske vanskeligheter, som du, Trendsales eller en annen bruker har opplevd på internett. Såfremt det er praktisk mulig, gir vi deg på forhånd en rimelig varsel om alle slike skritt.

7.4 Behandling av tvister mellom kjøper og selger
Du kan både som kjøper eller selger, opprette en sak såfremt du opplever problemer etter en gjennomført handel. Straks en sak er opprettet i Løsningssenteret, vil din motpart få beskjed om dette via en mailhenvendelse. Dere har så muligheten for å finne frem til en løsning dere selv imellom, og legge frem alle vesentlige argumenter i saken. Har det etter 7 dager i dialogen ikke lykkes dere å finne en akseptabel løsning, kan du velge å sende saken videre til Support.

7.5 Avgjørelse
Blir saken eskalert til Trendsales Support, vil det bli truffet en endelig avgjørelse innenfor 3 dager. Avgjørelsen vil blant annet bli truffet på bakgrunn av dansk lovgivning, herunder især kjøpslovens regler. Derutover vil dialogen forut for sakens eskalering ha betydning, samt den dokumentasjon det måtte være blitt fremlagt i saken, herunder den pågjeldende annonsebeskrivelsen, samt bilder. Avgjørelsen vil videre bli truffet i overensstemmelse med de bestemmelser som fremgår av pkt. 7.6 om dokumentasjon.

7.6 Dokumentasjon
I saker vedrørende manglende forsendelse, skal du som privat selger være i besittelse av dokumentasjon for at varen er sendt. Såfremt en bestemt forsendelsesform er avtalt innbyrdes, er du som selger forpliktet til å sende i overensstemmelse hermed. Sendes varen uforsikret, og det kun eksiteter en vanlig kvittering fra posthuset, vil ikke dette kunne betraktes som gyldig dokumentasjon for at varen er sendt. Rekommandert brev er den eneste gyldige dokumentasjon for at varen er sendt.

7.7 Tidsfrister
Såfremt saken vedrører manglende mottakelse av salgsgjenstanden, skal saken oprettet senest 120 dager etter handelens gennemførelse via TSpay.

Ved saker vedrørende vesentlige mangler og kopivarer, skal saken oprettes senest 30 dager etter varens mottakelse.

7.8 Ansvar
Enten du er kjøper eller selger i en pågjeldende sak, er du forpliktet til å etterleve/følge de avgørelser Trendsales Support treffer, etter at en sak er blitt eskaleret. Såfremt en avgørelse medfører et krav om tilbakebetaling, skal tilbagebetalingen skje fortløpende til motparten. Manglende vilje til å etterkomme en avgørelse, kan medføre bortvisning fra Trendsales.

Hvis du er uenig med en avgjørelse, kan du klage til forbrukerradet eller domstolene såfremt dine vilkår er oppfylt. Du skal bare huske du er forpliktet til å vente inntil saken er endelig avgjort.

8. TrendsalesKontoen

8.1 Formålet
Er du bosatt i Danmark, blir du automatisk tilknyttet en TrendsalesKonto til din brukerkonto på Trendsales. Din TrendsalesKonto er tilknyttet vårt betalingssystem og denne kan benyttes til å gjennomføre TrendsalesHandler ved å overføre penger mellom kjøperen og selgeren (les mer om det i punktet under 8.4.) i tillegg til å kjøpe ytelser - som rabattkort, VIP-medlemskap, galleriannonser og mye mer på Trendsales ( les mer i punkt 9).

Du velger selv som bruker om du vil benytte din TrendsalesKonto eller en alternativ handelsform til å gjennomføre handler på Trendsales.

8.2 Beløp
Du kan maksimalt ha 3.000 kr. stående på din TrendsalesKonto, og en transaksjon mellom deg og en annen bruker på Trendsales kan maksimalt utgjøre 3.000 kr. Hvis det brukes TSpay med automatisk overføring utgjør det maksimale beløp 10.000 kr.

8.3 Betaling med kort
Ved betaling via Trendsales med kredittkort, betalingskort osv. bekrefter du at du er rettighet til at benytte det gjeldende kort, og på lik linje plikt til å sikre at det er tilstrekkelige midler på kortet til å gjennomføre transaksjonen.

8.4 TSpay
TSpay er Trendsales sitt betalingssystem som gjør det mulig å gjennomføre betalinger i private handler mellom kjøper og selger.

 Her er det noen bestemte betingelser som gjelder, som du skal lese og akseptere når du som bruker på Trendsales benytter TSpay. Disse betingelser finner du her.

8.5 Sikkerhet
Pengetransaksjonene
 som Trendsales betalingssystem benytter går igjennom betalingsgatewayen FreePay. Systemet er Nets-godkjent og benytter SSL-kryptering til all transmisjon. Alle data er strengt kryptert. Freepay er PCI-sertifisert, som betyr at Freepay overholder sikkerhetsreglene fra Visa / Mastercard.

8.6 Gebyrer
Velger du å benytte deg av din TrendsalesKonto, vil det blir lagt på en gebyr ved hver handel. Når en TSpay gjennomføres, trekkes gebyren fra handelsbeløpet. Se alle gebyrer ved TSpay her.

Når du setter inn penger på TrendsalesKontoen din, vil det bli lagt på en transaksjonsgebyr til Nets.
 Når du tar et uttak fra TrendsalesKontoen din til bankkontoen din koster 10 kr. pr. foretatt uttak. Dette beløp utgjør bankenes gebyr i forbindelse med overførslene. Ønsker du å selge gratis på Trendsales, kan det gjøres via handelsformene: "Møtes og Handle", "Forutbetaling" og "Bytte".

8.7 Administrasjonsgebyr
Din TrendsalesKonto er ikke beregnet til oppbevaring av midler, da Trendsales ikke fungerer som en bank. Dette betyr derfor at du blir trukket et mindre administrasjonsgebyr på 30 NOK, hvis din brukerkonto har vært inaktiv i 3 måneder, og du i denne periode har hatt positiv kreditsaldo på din TrendsalesKonto. Administrasjonsgebyret vil heretter bli trukket én gang pr. måned hvis din TrendsalesKonto fortsatt er inaktiv. Din TrendsalesKonto kan naturligvis ikke gå i minus, derfor er det administrasjonsgebyret kun vil bli trukket hvis det er positiv kreditsaldo. Så snart det er aktivitet igjen på din brukerkonto, vil trekningen av administrasjonsgebyrer bli stoppet. Se de gjeldende gebyrer ved TSpay her

8.8 Foreldelse av positiv kreditsaldo på sperret brukerkonto
Etter loven om foreldelse av fordringer,  oppheves enhver positiv kreditsaldo på dine konto Trendsales, dersom din konto har vert sperret i tre år. Årsaken til sperringen av brukerkontoen har ingen betydning. Hvis du ikke har henvendt deg innenfor 3 år fra sperringsdatoen, for å få utbetalt din kreditsaldo, mister du retten på pengene.

8.9 Utenlandske bank
Du skal være oppmerksom på at du kun kan ta ut penger fra din TrendsalesKonto til danske, svenske og norske banker. Hvis du har et udenlandsk betalingskort kan du kun sette inn penger på din TrendsalesKonto, hvis dine brukeropplysninger er validert. Bor du i utlandet, kan Trendsales kreve at du sender kopier av identifikasjonspapirer, så det kan foretas manuell validering av deg.

9. Handler mellom deg og Trendsales

9.1 Vilkår og betingelser

Når du som forbruker kjøper ytelser fra Trendsales gjelder det noen spesielle regler. De ytelsene, du kan kjøpe fra Trendsales, omfatter
1) VIP-medlemskap
2) Galleriannonse
3) Rabattkort
4) SMS-hilsen


Ved kjøp av disse ytelser fra Trendsales, skal du lese og akseptere et sett seperate betingelser som du opplyses om i forbindelse med kjøpet.

10. Generelle bestemmelser

10.1 Trendsales sin rolle

De varer som er tilgjengelige gjennom private handler, settes til salg av brukere på Trendsales via annonser. Avtalens vilkår, avtaleinngåelsen og alle andre aspekter av avtalen, er underlagt dansk retts alminnelige regler. Trendsales er derfor ikke part i private handler, da Trendsales kun stiller de tekniske hjelpemidler til rådighet til gjennomførelse av handlene.

Trendsales kan i forbindelse med velgjørenhet eller andre særlige tilbud, opptre som selger av en vare eller tjeneste. I disse tilfellene vil dette være tydelig i annonsen.

 

10.2 Betaling og levering fra brukere

Trendsales kan ikke sjekke om brukerne betaler og henholdsvis leverer varene under privat handler. Trendsales fralegger seg ethvert ansvar i forbindelse med selgerens levering av solgte varer samt kjøperens betaling av leverte varer.

 

10.3 Annullering av handler

Hver enkel bruker har aksepterer at Trendsales har rettighet til å trekke en handel tilbake, som - ut fra de opplysninger vi har mottatt fra tredjepart eller andre medlemmer - ser ut til å bryte med avtalen som er gjort.

11. Trendsales’ ansvar

11.1 Trendsales sitt ansvar
I det omfang loven tillater det, aksepterer du å friholde Trendsales og Trendsales sine medarbeidere for ethvert ansvar, som måtte oppstå som følge av, eller i forbindelse med private handler. Trendsales er heller ikke ansvarlig for den adferd en bruker måtte utvise på siden.

11.2 Ansvarsfraskrivelse
Trendsales er ikke ansvarlige for kvalitet, sikkerhet, eller lovmessighet av de varer som private handler omhandler. Dette gjelder også for om varebeskrivelser er sann eller nøyaktig, hvorvidt selgeren har vilje og evne til å levere og selge disse varene, eller hvorvidt kjøperen har vilje og evne til å betale. Trendsales kan ikke styre, og styrer ikke avslutningen eller gyldigheten av private handler. Selvom det er forbudt, kan det hende at det avgis opplysninger eller utvises annen adferd som er upålitelig, i strid med lovgivningen, eller som på annen måte er en misligholdelse av brukernes forpliktelser i henhold til nærværende avtale, og i disse tilfeller kan Trendsales ikke holdes ansvarlig.

12. Betingelser og vilkår for selger

12.1 Selgerens vilkår og betingelser

De kontraktsmessige vilkår i sin helhet skal gjelde mellom kjøper og selger i en handel, er de som er spesifisert av selger, enten skriftlig eller på annen måte. Det er selgers plikt å informere kjøperen om disse betingelser og vilkår, og ikke Trendsales. Hvis du er en bedriftselger og dermed fungerer som en del av din bedrift, må du også gi de opplysningene som kreves i henhold til forbrukerforhold, herunder informasjon angre- og reklamasjonsrett.

12.2 Nøyaktig varebeskrivelse

Du må beskrive de varer eller tjenester nøyaktig som er angitt på produktbeskrivelsen som du gjør tilgjengelig via Trendsales tjenester, og du er ansvarlig for eventuelle feil eller mangler i dine beskrivelser. Merkenavn eller andre indikasjoner på opprinnelse som du tar med i din beskrivelse skal være helt nøyaktig, og skal ikke villede andre brukere.

12.3 Selgerens eiendomsrett

Du garanterer som selger at du har fullt eierskap av hvert produkt eller tjeneste som du har på Trendsales og at du har rett til å overføre eiendommen videre til kjøper.

12.4 Forbud

Som selger er du ansvarlig for å sikre at verken salg av selve varen, varebeskrivelsen i annonsen eller andre steder, en hvilken som helst aktivitet eller kommunikasjon du gjør i forbindelse med private handler gjør følgende:

1) krenker immaterielle rettigheter eller andre rettigheter tilhørende en fysisk eller juridisk person

2) er et brudd på gjeldende lovgivning, uansett om det er kriminelt, ansvarspådragende eller annet

3) er falsk, upålitelig, villedende, anstøtene eller nedlatende

4) er av pornografisk karakter

5) er oppført på Trendsales sin oversikt over ulovlige varer ( les mer her)

12.5 Angrerett

Som nevnt i punkt 2.3. og 2.4. kan også private brukere i visse situasjoner anses som at de handler for deres egen bedrift. Her er det kjøpslovens regler om forbrukerkjøp og forbrukerloven som gjelder, herunder reglene om kjøperens 14 dagers angrerett. Handler selger derimot utenfor hans bedrift, er det så snakk om et sivilkjøp. Da er det danske lov som gjelder, noe som blant annet innebærer at kjøperen ikke har 14 dager returrett.

12.6 Innberetning til Skatteetaten

Vær alltid oppmerksom på at det er ditt eget ansvar som bruker å innberette din skattepliktige innkomst fra Trendsales til Skatteetaten. Trendsales kan derfor ikke stå ansvarlig for å innberette en bruker til Skatteetaten, i tillegg til at Trendsales ikke kan holdes ansvarlig i relasjon til en brukers skattemessige forhold.

Overstiger din årlige omsetning 50.000 kr., skal dette meldes til Skatteetaten.

Les mer her: skatteetaten.no

13. Betingelser og vilkår for kjøper

13.1 Bud
Du skal som kjøper være oppmerksom på at alle bud som gis på selgerens annonser eller annetsteds, som utgangspunkt er juridisk bindende.

13.2 Oppsøke ulovlige handler
Det er som kjøper ikke tillatt å søke å handle med varer som er oppført på Trendsales sin liste over ulovlige varer, herunder kopivarer (les mer her).

13.3 Forbud
Som kjøper er du ansvarlig for å sikre at all aktivitet eller kommunikasjon som du foretar i forbindelse med private handler, ikke:

1) krenker immaterielle rettigheter eller andre rettigheter tilhørende en fysisk eller juridisk person
2) er et brudd på gjeldende lovgivning, uansett om det er kriminelt, ansvarspådragende eller annet
3) er falsk, upålitelig, villedende, anstøtende eller nedsettende
4) er av pornografisk karakter

14. Lovvalg og værneting

14.1 Lovvalg og værneting

Hvis det oppstår en tvist mellom selger og kjøper vil det være værneting i Danmark, og gjeldende dansk lovgivning vil finne anvendelse.

15.1 Versjon
Nærværende vilkår og betingelser for bruken av TSpay erstatter de tidligere vilkår og betingelser og trer i kraft den 1. marts 2018.